پرایمر_صورت

پرایمر چیست؟ آیا استفاده از آن لازم است؟

تا به حال با فیلتر های مختلف صورت عکس گرفته اید؟ فیلتر هایی که صورت شمارا مثل آینه صاف و آرایشتان را یکدست نشان میدهد. اگر شما هم جزو خ...

ادامه مطلب